Primer estudi tectònic a Catalunya: l’estructura de la serralada Prelitoral per Domingo Palet y Barba

Santanach, P. 

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2013.19.0013

Resumen

Enmig d’una comunitat geològica ancorada en una geologia antiga, Palet y Barba (1872-1953) emprèn a principis del s. XX un projecte de recerca amb objectiu tectònic a la serralada Prelitoral catalana. Es descriu el marc de la geologia catalana de l’època, s’esbossa una biografia de Palet i es narra la història de l’estudi de la serralada Prelitoral per Palet a partir de les llibretes de camp i publicacions relacionades. Palet havia adquirit un bon coneixement de la tectònica d’encavalcaments en els manuals francesos i comprenia la seva importància en l’estructuració de les serralades. Entén l’essencial de l’estructura d’encavalcaments de la serralada Prelitoral que, d’acord amb les idees dominants a l’època, interpreta com a conseqüència de l’enfonsament de la fosa del Vallès. Va publicar unes poques notes preliminars (1908 a 1911) fins que, cap a 1915, abandonà la redacció de la memòria extensa que tenia prevista a causa de la incomprensió dels acadèmics enfront de les seves dades i resultats. La interpretació de l’estructura d’aquesta serralada va haver d’esperar que una discussió sobre el terreny de Palet amb tectonicistes europeus de prestigi durant una excursió del Congrés Geològic Internacional de 1926 desencallés la publicació dels talls de Palet.

Palabras clave

Història de la geologia, Palet y Barba, Tectònica, Catalunya

Fecha de publicación: 06/11/13

Descargar: PDF |
Cita
Compartir en: |

Índex de Volumen 19 (2013)

Buscar