ISSN: 1130-4995 | e-ISSN: 2385-4499 Una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts, dedicada a promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, a contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya i a fomentar l´estudi dels fons del Museu.

Catálogo de la colección petrológica de Pere Antiga i Sunyer (1854-1904) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2018.24.0039

Resum

Catàleg de la col·lecció petrològica de Pere Antiga i Sunyer (1854-1904) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Les col·leccions didàctiques de ciències naturals han estat i segueixen essent un magnífic recurs per a l’ensenyament en qualsevol nivell educatiu. Al segle XIX Pere Antiga i Sunyer va atresorar col·leccions per al col·legi Antiga que ell mateix regentava al ser heretat del seu pare. En 1888, en tancar el mencionat col·legi, les col·leccions van ser venudes al Museu Martorell, actualment Museu de Ciències Naturals de Barcelona. En el catàleg de la col·lecció constaven un total de 100 exemplars, amb la seva corresponent descripció litològica i localització. El conservador responsable del departament de Petrologia en el moment de la seva entrada al museu, Maximino San Miguel de la Cámara, va revisar i va registrar 97 d’aquests 100 exemplars. Avui dia romanen en 47 registres procedents de la col·lecció Antiga els quals s’han tornat a estudiar i documentar. En el present treball es detalla el catàleg complet de roques de la col·lecció Antiga, així com un petit estudi de la col·lecció que inclou la descripció litològica, les dades geogràfiques d’origen i les característiques més rellevants de cada una de les mostres.

Paraules clau

Patrimoni geològic moble, col·lecció Antiga, col·lecció didàctica, MCNB, petrologia

Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

Índex de Volum 24 (2018)

Cercar