ISSN: 1130-4995 | e-ISSN: 2385-4499 Una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts, dedicada a promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, a contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya i a fomentar l´estudi dels fons del Museu.

Magyarcarcinidae new family (Crustacea: Decapoda: Goneplacoidea), and description of Magyarcarcinus yebraensisnew species, from the Bartonian (Middle Eocene) of the Jaca basin, south-central Pyrenees (Aragón, N Spain)

Domínguez, J. L.  Ossó, A. 

DOI: https://doi.org/10.32800/tmgb.2016.22.0007

Resum

Magyarcarcinidae, nova família (Crustacea: Decapoda: Goneplacoidea), i descripció de Magyarcarcinus yebraensis nova espècie del Bartonià (Eocè mitjà) de la conca de Jaca, Pirineus centrals (Aragó, N d’Espanya). Es proposa la nova família Magyarcarcinidae per tal d’acomodar-hi el gènere Magyarcarcinus. S’erigeix una nova espècie, Magyarcarcinus yebraensis, en base a exemplars procedents de nivells del Bartonià de la Formació Margas de Arguís a Yebra de Basa (Aragó, N d’Espanya). Al mateix temps es fa una detallada comparació amb totes les famílies
de Goneplacoidea i altres tàxons relacionats. També es confirma la relació entre la fauna de decàpodes de l’Eocè mitjà
de les illes britàniques i la del marge occidental del Tetis, així com les possibles vies migratòries.

Paraules clau

Brachyura, Tetis, migració, Paleògen, Formació Margas de Arguís Formation, Yebra de Basa

Data de publicació: 28/04/17

Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

Índex de Volum 22 (2016)

Cercar