ISSN: 1130-4995 | e-ISSN: 2385-4499 Una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts, dedicada a promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, a contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya i a fomentar l´estudi dels fons del Museu.

In memoriam: Jaume Costea Membrado (1951-2008)

Masriera, A. 

Resum

És molt trist escriure la recordança d’un company de feina, d’un excel·lent col·laborador i d’un amic recentment traspassat com ha estat el cas de Jaume Costea.
Víctima d’una malaltia implacable, ens ha deixat, el dia 15 de març de 2008, a l’edat de 56 anys, quan encara confiàvem en una certa recuperació que li permetés, al menys, gaudir de la vida en l’ambient rural que tant li agradava.
Creiem però que és el nostre deure i és de justícia dedicar-li aquestes línies en la revista en la qual ell indirectament ha col·laborat, no com autor, però sí com a tècnic indispensable en molts dels estudis que s’hi han publicat i que han tingut com a suport bàsic les preparacions en làmina prima de les roques. Ell ens va ajudar amb eficiència i dedicació, fent nombroses preparacions que eren imprescindibles per
avançar en els nostres estudis estratigràfics i estructurals de les regions sudpirinenques de Catalunya i Aragó (Vall d’Alinyà, serra del Montsec, Pedraforca, Roca de Narieda, Conca de Graus, Bóixols-Coll de Nargó…).
Entre 1996 i 1997, va aprendre la tècnica de fer les preparacions per a l’estudi microscòpic de les roques, sota l’ensenyament i atenta supervisió d’un bon amic i col·laborador del Museu de Geologia, Josep Adolf Samper, cap del Servei de Làmina Prima de la Universitat de Barcelona. La finalitat d’aquest aprenentatge va ser posar en funcionament un laboratori de làmina prima dins del Museu de Geologia, que ja comptava amb alguns aparells, però no disposava de personal tècnic especialitzat. Un servei d’aquestes característiques es feia indispensable per als estudis petrogràfics de les col·leccions i per als treballs de recerca en els camps de la geologia regional, la biostratigrafia i la petrologia.
Jaume Costea compaginava aquesta feina amb la de cap de manteniment del Museu, càrrec que ja tenia des de que va entrar a formar part de la plantilla el mes de gener de 1986, procedent d’un altre àmbit municipal.
Era també assidu col·laborador en els treballs de camp de la Secció de Paleontologia d’Invertebrats del Museu i, a més a més, va ser la persona imprescindible en la majoria d’exposicions temporals organitzades i creades en aquest centre. Molt especialment volem recordar l’exposició “Les nostres roques, una visió insòlita” que fou itinerant des de 1998 fins al 2006, en la qual, Jaume Costea, va intervenir en el disseny i en els successius muntatges.
Ens agradaria que aquesta nota servís d’homenatge i per deixar constància del nostre reconeixement per la seva labor professional, a vegades anònima i sempre desinteressada, i per l’amistat que en tot moment ens va mostrar. Així mateix, volem des d’aquí donar el nostre més sentit condol a la seva família i amics amb la seguretat que en Jaume no serà mai oblidat.

Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

Índex de Volum 15 (2007)

Cercar