ISSN: 1130-4995 | e-ISSN: 2385-4499 Una revista d’accés obert que es publica anualment, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts, dedicada a promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, a contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya i a fomentar l´estudi dels fons del Museu.

La primera cartografia geològica subvencionada per una institució catalana (1869-1870)

Aragonès i Valls, E. 

Resum

S’estudia el primer intent de cartografia geolOgica impulsat per una institució catalana, en aquest cas Ia de la provincia de Barcelona, que la Diputació subvencionà entre 1869 i 1870. Encara que l’intent no arribà a bon terme —l’autor, el frances Jacint de Moulin morl prematurament, deixant notes i mapes inèdits— i que els resultats no varen ésser publicats, l’intent tingué una gran importància per a la histOria de la geologia catalana, atès que constitueix el precedent que permeté en una segona época (1884-1914) la continuitat de la cartografia geologica provincial amb Almera i Bofihl, autors d’excel .lents mapes a 1:40.000; cartografia que més endavant seria extesa a Catalunya sencera, en temps de la Mancomunitat, amb el Servei del Mapa Geologic de Catalunya (1915-1924), a 1:100.000; i més endavant la existència de l’Institut GeolOgic i Topogràfic de la Diputació, que treballà, entre 1927 i els anys seixanta, en el mapa 1:50.000 de la provincia. Avui, desde 1979, ci Servei Geologic de Catalunya recuil i continua tota aquesta tradició que comenca amb els treballs de Moulin.

Paraules clau

Història de la geologia, Segle XIX, Cartografia geològica, Provincia de Barcelona, Espanya.

Data de publicació: 10/12/1992

Descarregar: PDF |
Cita
Compartir a: |

Índex de Volum 02 (1992)

Cercar