Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

tmgb_vol_22

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Què és

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

És una publicació científica periòdica del Museu de Geologia que apareix l’any 1990 dins de les publicacions de la Regidoria d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona. Cobreix el buit existent des de 1947 en matèria de Geologia en els museus de Ciències Naturals de Barcelona.

Té com a finalitat promoure i difondre la investigació en les diverses branques de les ciències de la Terra, contribuir al coneixement de la geologia de Catalunya i fomentar l’estudi dels fons del Museu.

La revista admet treballs en català, castellà, anglès i francès, que tractin sobre ciències de la terra, en especial sobre geologia de Catalunya, mineralogia, paleontologia, petrologia, estudis sobre les col·leccions del Museu i història de la Ciència.

Els articles publicats a la revista són ressenyats en les següents bases de dades: Geobase, Geological Abstracts, ICYT, Pascal i Zoological Record.

Manté intercanvi nacional i internacional amb museus, universitats i institucions afins.

Alguns dels treballs publicats són el resultat de la recerca del personal tècnic del Museu de Geologia i col·laboradors.