Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

tmgb_vol_23

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Oficina editorial

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Martorell)
Parc de la Ciutadella, s/n.
08003 Barcelona
Tel.  93 319 68 95