Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Indexing

Google Scholar
Index h = 12
Index i10 = 19

Pàgina Google Scholar de TMG

Scimago Journal Rank
SJR index for = 0,11
Cites per document (4 years) = 0,188
Impact Factor for 2000 = 0,212
Index H = 4