Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Indexació

Google Scholar
Índex h = 12
Índex i10 = 19

Pàgina Google Scholar de TMG

Scimago Journal Rank
L’índex SJR del 2000 = 0,11
Cites per document (4 anys) = 0,188
Factor d’impacte del 2000 = 0,212
Índex H = 4