Treballs del Museu de Geologia de Barcelona

ISSN: 1130-4995
e-ISSN: 2385-4499

Editorial office

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Martorell)
Parc de la Ciutadella, s/n.
08003 Barcelona

Tel.  93 319 68 95

E-mail: tmgb(at)bcn.cat